In de maand mei zullen naar alle verwachting twee gloednieuwe strandgebouwen worden opgeleverd aan de Katwijkse Reddingsbrigade. De sloop van de oude posten is reeds voltrokken. Dit was noodzakelijk vanwege ouderdom, ruimtegebrek en beperking van het zicht. Intussen heeft de aannemer voor de bouw van de nieuwe posten al het nodige voorbereidende werk gedaan en zijn de leidingen en de fundering gelegd.
Heb je recente foto’s van de bouw van de posten, dan willen we je vragen deze op te sturen naar redactie@krb.nl. We zullen je via deze website regelmatig updaten over de voortgang.