De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) heeft zich afgelopen jaar ingeschreven bij het Eneco Luchterduinen Fonds met een initiatief voor verduurzaming van de strandposten. Het doel van dit fonds is het verduurzamen van het kustgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk, en wil hiermee de kustbeleving voor bewoners en toeristen versterken. Het initiatief, waarmee de KRB zich heeft ingeschreven, is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de twee reddingsposten. Op deze manier kan  op een duurzame wijze elektriciteit opgewekt worden. De strandposten zijn al vanaf de bouw uitgerust met zonneboilers.

Op 10 mei 2017 werd bekend gemaakt dat de KRB de steun van het Eneco Luchterduinen Fonds kreeg om dit te realiseren. De afspraak met het fonds is dat dit binnen twee jaar gerealiseerd dient te worden. Het plaatsen van de zonnepanelen is in de periode hierna op zeer korte termijn gedaan door firma De Wit mede dankzij de sponsoring van dit bedrijf. Vervolgens heeft op dinsdag 11 juli 2017 de officiële overhandiging van de zonnepanelen plaatsgevonden. De KRB wil een ieder bedanken voor de bijdrage die hieraan is geleverd, aangezien anders dit project niet gerealiseerd had kunnen worden. Wij hopen de komende jaren veel groene energie op te kunnen wekken.