Zoals in de nieuwsbrief aangekondigd, zullen er een aantal wijzigen plaatsvinden binnen het bestuur en zijn er een tweetal vacatures.

Helaas hebben twee bestuursleden te kennen gegeven hun bestuursfunctie te beëindigen.

Jolanda Korndorffer (ZC) zal per april 2021 haar bestuursfunctie neerleggen. Bert de Gunst* (AC en MC) heeft wegens persoonlijke omstandigheden aangegeven per direct (sinds januari 2021) te stoppen.

Voor Anneke Guijt en Ferry Spros verloopt, officieel, de termijn dit jaar. Zij hebben aangegeven zich wederom verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode als algemeen bestuurslid. Vanuit het bestuur zullen Anneke Guijt en Ferry Spros dan ook worden voorgedragen voor een nieuwe bestuurstermijn, met de Commissie SAR en de Zwembadcommissie als beoogde verantwoordelijkheid**.

Voor de twee vacatures die ontstaan, hebben we vanuit het bestuur nog geen beschikbare voordrachten. We zijn dan ook op zoek naar twee bestuursleden met de beoogde verantwoordelijkheid voor de EHBO commissie, Stranddienst Commissie en de Activiteitencommissie** die te verdelen zijn.

Het bestuur wil de leden via deze weg vroegtijdig informeren zodat eventueel geïnteresseerden zich kunnen melden bij de voorzitter, mochten er vragen zijn over een bestuursfunctie of de beschikbare verantwoordelijkheden. Het bestuur kan vanuit de geïnteresseerden een voordracht doen tijdens de ALV. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk, naar aanleiding van de uitnodiging voor de ALV, door middel van minstens 10 voordrachten van leden (handtekeningen) jezelf verkiesbaar te stellen voor een openstaande vacature of voor één van de herkiesbare plekken (totaal dus vier bestuursfuncties).

Vanzelfsprekend kunnen formeel, binnen het bestuur, na de ALV, wijzigingen plaatsvinden in de commissieverdeling.

Dus interesse voor een bestuursfunctie? Laat dit dan weten aan Michael van der Plas, voorzitter@krb.nl of 06-51955432.

We zien de aanmeldingen met belangstelling tegemoet.

Het bestuur

 

*Vanwege het stoppen van Bert de Gunst heeft het bestuur besloten, de verantwoordelijkheid met betrekking tot het onderhoud van het materiaal, over te dragen aan Rick van Duijvenbode (lopende de bestuursperiode tot de ALV van 2022). De Activiteitencommissie zal tot aan de ALV tijdelijk worden waargenomen door Michael van der Plas.

 

**Er wordt conform de statuten niet in functie gekozen. Op verzoek is in bovenstaand bericht de voorlopige commissieverdeling, zoals het bestuur deze voor ogen heeft, kenbaar gemaakt.

Alle opties voor geïnteresseerden staan nog open.