ANBI 2017-08-04T13:20:13+00:00

De Katwijkse Reddingsbrigade is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit houdt in dat de KRB geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Naam: Katwijkse Reddingsbrigade (Ook bekend als KRB)
RSIN: 803812358
Bezoek- en postadres
Doelstelling
De vereniging heeft tot doel het voorkomen van verdrinkingsongevallen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

  • Michael van der Plas (Voorzitter)
  • Jaap Vooijs (Secretaris)
  • Rogier Hoek (Penningmeester)
  • Bert de Gunst (Bestuurslid Strandopleidingen en materiaal)
  • Anneke Guijt (Bestuurslid Stranddienst)
  • Ada de Gunst (Bestuurslid Zwembad en EHBO)
  • Kees de Mol (Bestuurslid Communicatie en activiteiten)

De bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Actieve vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan de bewaking van het kustgebied in en rondom Katwijk ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. De Katwijkse Reddingsbrigade hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven omdat deze onbelast zijn.

Statuten

Statuten 2016

Financiele stukken

Balans 2016

Winst en Verlies 2016