Het bestuur van de Katwijkse Reddingsbrigade vindt het belangrijk dat de leden actief en met plezier mee kunnen doen aan activiteiten binnen de vereniging en zich ook veilig en gehoord voelen. Hiervoor hebben we wat omgangsregels met elkaar opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Mocht er, om welke reden dan ook, aanleiding zijn om contact te zoeken met bijvoorbeeld de klachtencommissie of wil je eens praten over een (traumatische) ervaring tijdens een reddingsactie, dan zijn er aangewezen personen binnen de verenging waarmee je contact op kan nemen.

Klachten en Klachtencommissie
Wil je een klacht indienen? Meld dit dan bij één van de bestuursleden. Zij kunnen dit uitzetten naar de juiste personen binnen de verenging. Wil je er niet met een bestuurslid over praten, dan kun je ook zelf direct contact opnemen met één van de leden van de klachtencommissie.

Leden klachtencommissie:

Wilma van Duijvenvoorde – de Vreugd
06-51218109

Kees Harteveld
06-57338640

Michael van der Plas (voorzitter)
06-51955432 of per mail voorzitter@krb.nl

 

Traumaverwerking
Praten is heel belangrijk!

Zeker binnen onze verenging kunnen er situaties voorkomen, die indruk op je maken en waar je graag even met iemand over zou willen praten. In veel gevallen wordt, na bijvoorbeeld een ernstige situatie tijdens ons reddingswerk, het traumaprotocol in werking gezet. Betrokkenen worden gebeld of het goed gaat met ze en of ze over de gebeurtenis willen praten.

Wil je zelf even met iemand praten, dan kun je contact opnemen met;

Jacomine van Rijn
06-20455893

Jos de Gunst
06-51671050

 

Vertrouwenscontactpersoon
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de KRB klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. Hier kan je terecht voor vragen of advies en welke stappen je zou kunnen zetten. Het gaat hier dan om grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenscontactpersonen:

KRB intern: Ada de Gunst
06-10860500

Extern (geen lid KRB): Corine Hoek
06-10818248

Kan je voor je gevoel nergens binnen de verenging terecht, kijk dan op deze website of bel het vertrouwenspunt van het NOC NSF 0900-2025590

Als lid van de Katwijkse Reddingsbrigade kun je bij het vertrouwenspunt terecht met vragen over grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen je helpen de juiste keuzes te maken.

 

Met de gedeelde informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Deze verklaring omtrent gedrag moet tegenwoordig vaak opgevraagd worden binnen het arbeidsproces etc. Ook binnen het verenigingsleven wordt deze verklaring steeds meer van vrijwilligers gevraagd. Vooral bij verenigingen waar men omgaat met minderjarigen of andere kwetsbare groepen. Binnen de KRB is besloten om ook van onze vrijwilligers een VOG te vragen. Het gaat dan om de instructeurs in het zwembad, op strand, EHBO en de strandwachten die in het bezit zijn van het Lifeguard diploma.