EHBO

Een van de taken van de Strandwacht is het verlenen van eerste hulp wanneer een ongevalssituatie zich voordoet op het strand. Dit kan variëren van het behandelen van een kwallenbeet tot een reanimatie. In al deze gevallen, groot of klein, dient de strandwacht te weten hoe hij of zij moet handelen. Daarom organiseert de KRB een EHBO-cursus volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. Daarna moeten de EHBO’ers een herhalingscursus volgen om hun competenties op peil te houden.

De EHBO-cursus
Alle KRB-leden die de strandcursus Lifeguard willen doen, moeten een EHBO-diploma hebben. In de winter voorafgaand aan de strandcursus, volgen zij de EHBO-cursus. Tijdens deze cursus leren de cursisten onder andere over verbandleer, reanimatie en over verschillende ziektebeelden zoals onderkoeling en epileptische aanvallen. De cursisten leren hoe zij in deze situaties moeten handelen. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan theoretische kennis en praktische casussen. De praktische casussen worden levensecht nagespeeld door Lotusslachtoffers; een uiterst leerzaam onderdeel van de cursus. Lotusslachtoffers zijn mensen die zijn opgeleid om ongevallen levensecht na te spelen. Zij kunnen verwondingen grimeren en zijn bedreven in het simuleren van slachtoffers. Ook bij het examen van de EHBO-cursus zijn Lotusslachtoffers aanwezig.

De competentietest
Wanneer iemand het EHBO-diploma behaald heeft, is het belangrijk dat zijn EHBO-competenties regelmatig worden getoetst en bijgespijkerd. Zo kan hij tot jaren na het behalen van het EHBO-diploma de juiste eerst hulp verlenen in ongevalsituaties. De toetsing gebeurt tijdens de jaarlijkse competentietest. Alle bij de KRB aangesloten EHBO’ers ontvangen een uitnodiging voor deze competentietest, die volgens de geldende richtlijnen van het Oranje Kruis wordt afgenomen (de richtlijnen worden regelmatig herzien). Tijdens de competentietest behandelen de EHBO’ers praktijkcasussen, waarna ze feedback  op de eerstehulpverlening krijgen. De casussen worden door Lotusslachtoffers gesimuleerd om de ongevalsituatie zo realistisch mogelijk na te bootsen. Bovendien wordt getest of de EHBO’ers nog op de juiste manier kunnen reanimeren en met de AED kunnen omgaan. Bij dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van een oefen-AED en een oefenpop, waarop de reanimatie kan worden geoefend. Tenslotte behandelen de EHBO’ers een aantal theoretische vragen. Wanneer een EHBO’er heeft laten zien dat zijn EHBO-competenties nog voldoende zijn, dan is hij competent en wordt zijn EHBO-diploma verlengd.

Bijscholing
Wanneer de competenties van een EHBO’er niet meer voldoende zijn, dan wordt hij uitgenodigd voor de bijscholing. Daar worden de casussen  en bijbehorende theorie nogmaals behandeld en kunnen de EHBO’ers oefenen en feedback daarop krijgen. Nadat zij deze avond bezocht hebben, zijn ze competent en worden hun diploma’s verlengd. Tijdens de competentietest kan het voorkomen dat relatief veel EHBO’ers niet kunnen reanimeren volgens de geldende richtlijnen. In dat geval wordt een speciale reanimatieavond georganiseerd, waarbij theorie en praktijk van het reanimeren worden behandeld. Tijdens deze avond oefenen de EHBO’ers met een reanimatiepop en een oefen-AED. De frequentie van de borstcompressies en het volume van de beademingen worden inzichtelijk gemaakt met behulp van een computer die op de pop wordt aangesloten. Zodoende krijgt de EHBO’er zeer gedetailleerde feedback en kan hij oefenen op specifieke onderdelen van het reanimeren.

De strandavond
Vlak voordat het wachtseizoen weer van start gaat, organiseert de KRB de strandavond. Het doel van de strandavond is het opfrissen van de EHBO-competenties na het winterseizoen; tijdens het winterseizoen doen de meeste EHBO’ers immers niets met die competenties. Zo begint de EHBO’er goed voorbereid aan een nieuw wachtseizoen en slaat hij geen flater tijdens zijn eerste EHBO-verrichtingen. Ook tijdens de strandavond worden de praktijkcasussen gespeeld door Lotusslachtoffers. De casussen richten zich specifiek op ongevallen die op het strand veel voorkomen. De strandavond is voor de jongste EHBO’ers verplicht, omdat zij nog niet veel ervaring hebben met eerstehulpverlening op het strand. Voor degenen die al langer hun EHBO-diploma hebben is de strandavond niet verplicht, maar wel ten zeerste aanbevolen.

De thema-avond
Tenslotte organiseert de KRB ieder jaar een thema-avond waarbij een gastspreker een specifiek onderwerp behandelt. De afgelopen jaren zijn onderwerpen zoals verdrinking en agressie tegen hulpverleners behandeld. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd en is bedoeld om de kennis van de EHBO’ers uit te breiden. Bij grotere thema-avonden worden vaak opgezet in samenwerking met andere (professionele) hulpverleners, zoals de ambulancedienst, politie, KNRM en de Kustwacht.