Alarmploeg

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar inzetbaar.

2007_05_12_04_Winterinzet

Buiten de zomerperiode (juni tot en met september) waarbinnen de Katwijkse Reddingsbrigade zeven dagen per week op het strand aanwezig is, heeft de KRB een aantal eenheden stand-by staan. Binnen zeer korte tijd kunnen strandwachten worden gealarmeerd en kunnen de eenheden worden ingezet. Hierbij kan het gaan om het redden van een (kite)surfer, het opstarten van een zoekactie of inzet bij andere (nood)gevallen.

Voor dit werk houdt de KRB het hulpverleningsvoertuig en twee varende eenheden paraat. Natuurlijk beschikken de strandwachten ook in deze soms koude periode over goed materiaal. Beschermende kleding is hierbij essentieel. Verder oefenen de strandwachten de gehele winter regelmatig op dit soort situaties.

Jaarlijks komt de brigade zo’n vijf keer buiten het seizoen in actie. Naast deze acties kan de brigade (natte) ondersteuning bieden ten behoeve van de politie, brandweer en ambulance.

Ten behoeve van de nationale rampenbestrijding kan de brigade ook worden ingezet bij overstromingen. Deze inzet loopt via Reddingbrigade Nederland. In het verleden stond de KRB meermaals met enkele eenheden stand-by ten behoeve van de overstromingen in Zuid-Limburg.

Taken van de alarmploeg:

  • Inzet buiten diensttijd in de zomer.
  • Inzet in de winter
  • Stormvloed
  • Nationale rampenbestrijding

Stormvloed

Op verzoek van de gemeente Katwijk participeert de Katwijkse Reddingsbrigade in het rampenplan “Stormvloed”. Bij extreem hoge waterstanden zal een deel van Katwijk en het achterland vollopen.

Ten behoeve hiervan heeft de gemeente Katwijk een rampenplan opgesteld. Ook de KRB participeert hierbinnen en heeft enkele eenheden paraat om hier de gemeente te ondersteunen bij grootschalige evacuaties.

Door middel van het P2000-alarmeringssysteem kunnen de vrijwilligers van de KRB snel worden opgeroepen. Periodiek wordt het alarmeringssysteem getest.