De vereniging

Wij, de Katwijkse Reddingsbrigade hebben 1 missie en die luid als volgt: Het voorkomen van verdrinkingsongevallen.
Dit doen wij met al onze opgeleide vrijwilligers. Wij willen verdrinkingsongevallen voorkomen door een goede actieve preventie.
Neem bijvoorbeeld de informatie boekjes die wij in diverse talen hebben afgedrukt, zodat toeristen uit het buitenland ook onze informatie goed kunnen gebruiken en ongevallen voorkomen. Een goede actieve preventie is belangrijk voor het voorkomen van verdrinkingsongevallen zo zorgen wij voor diverse opleidingen in het zwembad en op het strand, ook maken wij in de zomerperiode veel patrouilles over het strand en voeren we jaarlijks een reddingsdemonstratie uit; SAR Katwijk. Wij werken samen met Reddingsbrigade Nederland en met de KNRM.
Met beide organisaties hebben we veel te maken en samen zijn wij 1 voor het bewaken van de kust in Katwijk!

rednedknrm

Geschiedenis

De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) werd op initiatief van een inspecteur van de Katwijkse politie en de Noordwijkse Reddingsbrigade opgericht. Op 14 maart 1923 werd – tijdens een ledenvergadering – het bestaan van de vereniging een feit.

Vanaf 1928 laat de brigade van zich horen door een grote reddingsdemonstratie te organiseren in samenwerking met brigades uit Noordwijk en Den Haag. In juli 1928 werd door een gift van prinses Juliana de eerste roeivlet aangeschaft. Ook de zwemopleidingen liepen dat jaar voortvarend. Vooraf aan de praktijkles, die ’s zomers in het binnenwater plaatsvond, kregen de cursisten in de winter eerst les in droogzwemmen op een oude zolder.

Oude noordpost

Noordpost 1936 – 1942

Aangezien de brigade zelf inkomsten moest genereren werd regelmatig een bazaar gehouden. Aanvankelijk bestond de brigade uit twee verenigingen, namelijk de noorder- en zuiderstrandvereniging. De leden hiervan waren vakantiegangers van buiten de gemeente Katwijk. In 1935 kon de eerste bebouwing op het strand worden gerealiseerd aan de zuidkant van het Katwijkse strand. In 1936 werd er ook aan de noordkant van het strand een strandpost geplaatst.

Helaas kenden de strandposten geen lange levensduur. In de Tweede Wereldoorlog werd het strand als verboden gebied verklaard en moesten de posten op last van de Duitsers worden afgebroken. De eerste bazaar in Katwijk na de oorlog werd gehouden door de KRB, zodat er geld ingezameld kon worden voor nieuw materiaal. Er werd volgens een rooster op zowel de week- als weekenddagen uitkijk gezeten op nieuwe posten. Het zat de brigade niet mee toen de posten in januari 1953 tijdens de stormvloedramp compleet wegspoelden.

Zuidpost 1954 – 2015                              Noordpost 1956 – 2015

In 1954 werd – met medewerking van de gemeente – gestart met de wederopbouw van de Zuidpost op een bunkerrand aan het einde van de Boulevard. De Noordpost werd enkele jaren later opnieuw opgebouwd. Deze posten zijn in 2015 gesloopt vanwege nieuwbouw.

Na de materialen jarenlang op diverse plaatsen te hebben ondergebracht bleek een eigen opslagruimte noodzakelijk. In 1965 werd de opslagloods op feestelijke wijze in gebruik genomen door met de eerste portofoon opdracht te geven de vlag bij de loods te hijsen. Het gebouw werd in 1981 gesloopt door vernieuwing van de uitwatering, waarna in 1984 de huidige materiaalloods aan de Kanaaldijk werd geopend.

Materiaalloods

Materiaalloods

Opmerkelijke actie

Op 15 Augustus 1973 kwam een Brequet Atlantic van het Marine Vliegkamp in de problemen bij een proefvlucht na onderhoud. De gezagvoerder besloot een noodlanding op zee te maken. Aangezien het een zomerse dag was, zijn veel mensen hier getuige van geweest. De KRB heeft samen met een vissersbootje en een boot van de Wassenaarse Reddingsbrigade de bemanning in veiligheid gebracht.